Ekmek Neden Bir Lira

Ekmek Nasıl Bir Lira

Ekmek Nasıl Bir Lira

İnsanoğlunun ekmek yapımı 4.000 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Kültüre ve coğrafyaya göre farklı ekmek çeşitlerine asırlar boyunca rastlanılmaktadır3 . Ekmeğin hem üretim süreci hem de tüketim süreci göz önüne alındığında ekmek, her çağda insanoğlunun temel besin kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ekmek su, un, maya ve tuz ile üretilen temel gıda maddesi olarak tanımlanabilmektedir. Farklı çeşit ve özelliklere sahip ekmek türleri olsa da çalışma açısından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği”nin 4’üncü maddesinde tanımlanan buğday ununa, su, tuz, maya vb. katkı maddeleri ile yapılan ekmek üzerinde durulmuştur. Bu ekmek, aynı zamanda halk arasında somun ekmek, halk ekmek olarak adlandırılan ekmek çeşidi olması nedeniyle de çalışmada incelenmiştir. Ekmeğin üretim sürecinde tahıl en önemli girdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu coğrafyasında ekmek üretiminde en çok kullanılan tahıl türü buğdaydır. Bunun yanı sıra arpa, darı ve mısır gibi tahıllarda ekmek yapımında kullanılsa da toplumda somun ekmek, halk ekmek olarak bilinen ekmek çeşidi buğday ile üretilmektedir. Buğdaydan üretilen unun maya, tuz ve un ile harmanlanması ve pişirimi ile ekmeğin üretimi tamamlanmaktadır.Türkiye’de ekmeği sosyal, ekonomik ve politik bağlamlarıyla değerlendirdiğimizde, ekmeğin üretim ve tüketim, israf, maliyet, fiyat, dayanışma gibi konu başlıkları altında tartışıldığı görülmektedir. Bütün bu konu başlıklarına ilişkin politikaların üretilmesini sağlayan çeşitli aktörler vardır. Ekmeğin üretim ve tüketim sürecinde merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin rolü her dönemde belirleyici olmuştur.


Elimizdeki verilere göre Toprak Mahsulleri Ofisi’nin “Ekmek İsrafı ve Tüketici Alışkanlıkları” çalışmasında dünyanın en fazla buğday üreten ülkeler arasında ve aynı zamanda en fazla ekmek tüketen ülke konumunda Türkiye’nin yer aldığı belirtilirken ve en temel gıda maddemiz olan dinimizce de kutsal sayılan ekmeğin bizde önemi her zaman farklı olmuştu.


Dünyada yaşanan gıda kriziyle beraber artık tarım, tarımsal üretim çok daha önemli hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'nin en önemli tarım ovalarından biri olan Elbistan'da ekimi gerçekleştirilmeyen saha kalmasın diye belediye olarak öncelikle kendi arsalarımızı tarıma elverişli hale getirmeye çalıştık. Arkasından da vatandaşlarımıza bu anlamda her türlü araç gereç ve ekipmanımızla destek olduk. ilk etapta yaklaşık 330 dönümlük  bir alana ekim yaparak dünyadaki tarımsal krizin ve gıda sorununun yaşandığı bir dönemde biz hem Elbistan'daki çiftçilerimize bu anlamda destek olmak hem de ülkemizdeki tüm yerel idarelere örnek olmak açısından büyük bir ekim gerçekleştirdik. Dolayısıyla buradan elde etmiş olduğumuz buğdayla, kurduğumuz güneş enerji santrali ile elektrik ihtiyacını karşıladığımız ve iş gücü olarak kendi personelimizi kullandığımız halk ekmek fabrikamızda  halk ekmeği göreve geldiğimiz günden beri 1 liradan vatandaşlarımız ile buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.