Mekansal Planlama ve Kuşaklar Arası Bağlantı - Mehmet Gürbüz

Mekansal Planlama ve Kuşaklar Arası Bağlantı

Mekansal Planlama ve Kuşaklar Arası Bağlantı

Yeni ve büyüyen toplumsal meydan okuma yalnızca sosyal ve ekonomik terimlerde değil, aynı zamanda emekli ve yaşlılar için yeni etkinlikleri ve tüm yaş grupları arasındaki etkileşim için kamu yaya mekanlarını da içeren yeterli kent destek ağlarının ve altyapısının kurulmasında da yer almalıdır. 

Yurttaşların kişisel kimlikleri onların kentlerinin kimlikleriyle doğrudan ilgilidir. Bağlantılı kentte göç dinamikleri yeni ve güçlü kentsel kimliklerin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Hem tarihsel özellikler hem de ortaya çıkan gelişmeler sonucu her kent kendi sosyal ve kültürel karışımını geliştirecektir. Sonuçta Avrupa’nın farklı bölümlerindeki kentlerin ve bölgelerin özellik ve kimliklerinde büyük bir çeşitlilik sürecektir.

Bağlantılı kentte kentsel çevredeki kültürler arasındaki değişimler ve bunların iletişimi ve aşamalı kaynaşması kent yaşamına çok daha büyük bir zenginlik ve çeşitlilik katacaktır. Sonuçta bu, yalnızca bir oturma/yaşama çevresi olarak değil aynı zamanda bir çalışma, eğitim, iş ve eğlence mekanı olarak da kentin genel çekiciliğine katkıda bulunacaktır. Hareket ve Hareketlilik Geleceğin Avrupa kentlerinde vatandaşların ellerinin altında erişilebilir ve gereksinimlere yanıt veren bilgi ağlarıyla birlikte ulaşım türlerine ait birçok seçenek olacaktır.

"Mekansal planlama, kentsel dokuyu birleştiren yeni açık alanların yaratımı için bir araç olduğu gibi, doğal ve kültürel mirasın bu ögelerini korumak için de etkili bir araç olmayı sürdürecektir."

Bağlantılı kent ve onun bölgesel hinterlandında insan ve mal taşıma ve bilgi akış sistemlerinin çeşitliliğini sağlamak için yeni teknolojiler yaratıcı bir biçimde kullanılacaktır. Yerel ölçekte, özel araca olan inançta bir azalmayı sağlamak için teknoloji ve trafik yönetimi konuşlandırılacaktır. Stratejik ölçekte, çalışma, yaşama, eğlence ve kültür alanları arasında hızlı, güzel, sürdürülebilir ve ekonomik bağlantılar sağlayan Avrupa ulaşım ağının gelişmesiyle komşuluklar, kentler ve bölgeler arasındaki bağlantılar kolaylaşacaktır. Kent ağlarının içerisinde çeşitli ulaşım türleri arasında değişimlerle hareketlilik gelişecektir. Altyapıdaki bu gelişmelerle, insanların hızlı ulaşım ağlarına bağlanmamış sessiz alanlarda yaşama ve çalışma tercihlerinin korunması arasında denge sağlanacaktır.

Bağlantılı kentin mekansal organizasyonu ulaşım ve kent planlama politikalarının tam olarak bütünleşmesini içerecektir. Bunlar, gereksiz yolculuğu en aza indiren daha yaratıcı kentsel tasarım ve bilgiye daha kolay ulaşımla tamamlanacaktır. Ulaşım türündeki büyük tercihle birlikte, hareket ve erişimin kolaylığı kent yaşamının kritik bir ögesi olacaktır.

Rekabet Üstünlükleri

21. yüzyılda rekabet üstünlüklerini sermayeleştiren kentler ekonomik olarak başarılı olacaktır. Bu amaçla, yüksek derecede çok düzeyli bağlantı önemli bir değer olacaktır. Kentlerin kültürel ve doğal özelliklerinin sermayeleştirilmesi, tarihsel özelliklerinin yönetimi, benzersizlik ve çeşitliliklerin yükselmesi önemli bir üstünlük olacaktır. Ek olarak, güzel, sağlıklı ve güvenli bir yaşama ve çalışma çevresinin sağlanması, geleceğin ekonomik etkinliklerini talep eden kentlerin çekiciliğini büyük ölçüde arttıracaktır. Başarılı bir kent, kendi ekonomisinin yerini belirlemek için en iyi olarak, varolan kendi içsel ve dışsal özelliklerini kullanır. Değişen koşullar karşısında üstünlüklerini sürdürmek için sürekli öğrenir ve uyarlar. Hem olumlu hem de olumsuz güçleri tahmin etmek ve uygun eylemde bulunabilmek için, eğilimler sürekli izlenmeli ve çeşitli senaryolar düzenli olarak gözden geçirilmelidir.